มาตราแม่กก

พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่ กก ดือ ก ข ค ฆ และ กร คร
พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตรงตามมาตรา คีอ ก ส่วนพยัญชนะ ข ค ฆ กร คร เป็น
พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด แต่เมื่อทำหน้าที่เป็นตัวสะกดก็จะอ่านออก
เสียงเหมือน ก สะกด

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดแม่กก

ก สะกด เช่น มรดก อนุรักษ์ สุก ชอล์ก หมอก คอก ปก นอก
ข สะกด เช่น สุนัข ตัวเลข ประมุข อบายมุข ความสุข โทรเลข
ค สะกด เช่น บริจาค บริโภด สามัคดี พรรคพวก อัคคีภัย นาด โชคดี วัดซีน วิหค เชื้อโรค
ประ โยค เทคโนโลยี พยัคฆ์ บุคคล สามัคคี เทคนิด ยุคสมัย วรรคตอน ภาด ไฮเทค เช็ค
ฆ สะกด เช่น เมฆ
กร สะกด เช่น จักร เครื่องจักร
คร สะกด เช่น สมัคร

ที่มา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ส่วนการฝึกพิมพ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s